zolpidem tartrate to buy online buy cheap ativan with american express buy diazepam 5mg with paypal order phentermine seattle cheapest generic xanax 1.5mg with mastercard purchase ativan online no prescription

Sacharidy II.

18. 5. 2018 | Výživa

V předchozím článku o sacharidech jsem se zmiňovala, že pokračování bude zaměřené více na jednotlivé sacharidy a jejich význam v dietologii. Pojďme se tedy na ně podívat blíže.

 

Monosacharidy jsou základní jednotkou pro disacharidy, oligosacharidy i polysacharidy. Patří sem glukóza, fruktóza a galaktóza. 

Glukóza neboli hroznový cukr je označován za nejdůležitější cukr v přírodě a to z několika důvodů: Především je pohotovostním zdrojem energie pro lidský organismus a pro některé buňky téměř nepostradatelný (nervový systém, mozek a červené krvinky). Metabolismus glukózy je ovlivněn hormonem inzulin, který snižuje koncentraci glukózy v krvi. 

Snížená tvorba či absolutní nedostatečnost inzulinu vede ke vzniku cukrovky (Diabetu Mellitu). 

Dalším monosacharidem je fruktóza neboli ovocný cukr, který se nachází především v ovoci a medu, jako součást sacharózy (oligosacharidy), viz níže. Metabolismus fruktózy není závislý na inzulinu. Resorpce fruktózy probíhá v tenkém střevě, kdy při sníženém množství přenašeče pro fruktózu a vyšším příjmu fruktózy stravou mohou vznikat střevní obtíže. Vysoký přívod fruktózy či sacharózy zvyšuje riziko vzniku nadváhy.

Třetí významnou formou je galaktóza, která se v potravě vyskytuje především ve vazbě s glukózou, kdy spolu tvoří laktózu (mléčný cukr), více níže.

Monosacharidy se všeobecně nacházejí především v ovoci, jejich zastoupení v ovoci závisí na druhu a zralosti ovoce.

 Vhodným příkladem, tohoto tvrzení jsou stupně zralosti banánu. Množství sacharidů je v banánu stejný jak u zeleného (1), tak u hnědého (7). Zelený banán obsahuje velké množství nestravitelného škrobu a malé množství monosacharidů. Naopak banán s hnědými tečkami obsahuje malinko škrobu s vysokým podílem monosacharidů. Nejvhodnější je konzumace banánu s čísly 4 a 5, které mají nejlepší výživové i sytící vlastnosti.

Složitější strukturou sacharidů jsou oligosacharidy, které se skládají ze dvou a více jednotek monosacharidů. Do skupiny oligosacharidů patří známé disacharidy, mezi které řadíme maltózu, sacharózu a laktózu.

Maltóza neboli sladový cukr se nachází v obilných klíčcích a sladu, včetně produktů z něj vyrobených. Maltóza se skládá ze dvou molekul glukózy. 

Sacharóza neboli řepný a třtinový cukr zahrnuje molekulu glukózy a fruktózy. Sacharóza nemá patogenetické vlastnosti, avšak při nekontrolované konzumaci může vést k nadváze až obezitě.

Laktóza složená z galaktózy a glukózy se nachází v mléce savců, proto je označována za mléčný cukr. U některých lidí může mléčný cukr vyvolat nevolnost, křeče či nadýmání a to z důvodů intolerance (nesnášenlivosti) laktózy. Intolerance laktózy je způsobená částečným či absolutním deficitem enzymu laktázy, štěpící laktózu v tenkém střevě nebo vlivem poškození vnitřní stěny tenkého střeva. 

Příjem jednoduchých sacharidů, bez obsahu balastních látek (vlákniny) v kombinaci s vyšším příjmem tuků, vede ke vzniku metabolických poruch. Epidemiologické studie nasvědčují tomu, že cukr rozpuštěný v nápojích zvyšuje tělesnou hmotnost více, než obsažen v pevné složce, jako součást potravy.

Konzumace monosacharidů by dle WHO měla být do 10 % z celkového energetického příjmu.

 Co doporučuji?

Není třeba se „cukru“ zcela vyhýbat, důležité je si zvolit vhodnou formu, která bude přirozená a pro tělo přínosná. Velice významným zdrojem sacharidů, bohatých
na minerální látky i vlákninu je rýže (natural, jasmínová, baseti), pohanka, trhanka, bulgur, jáhly, jednozrnka
a mnoho dalších. Ovoce konzumujte 1 – 2 x denně, ale zkuste si uvědomit, jaký druh ovoce konzumujete
a v jakém stupni zralosti se nachází. Více zralé a sladké ovoce (mango, banán, pomeranč) si dopřejte dopoledne či sportovním výkonu, méně zralé a trpčí ovoce (pomelo, grep, maliny) odpoledne.

Konzumace sladkých nápojů, sušenek, sladkých tyčinek, dezertů a jiných cukrových a tukových „bomb“ je zbytečná, nic tělu nepřinesou, naopak mu mohou ublížit. Pokud vás honí mlsná, dopřejte si vysokoprocentní hořkou čokoládu a pořádně si jí vychutnejte.

Co chystám příště?

S příjmem sacharidů je v dnešní době spojováno několik typů diet. Velmi diskutovanými jsou především ketodiety (nízkosacharidová a proteinová) proto se touto problematikou budu zabývat v dalším článku Ketodiety.

Marie K.

Referenční zdroje:

KASPER, Heinrich a Walter BURGHARDT, 2015. Výživa v medicíně a dietetika. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4533-6. 

STRNADELOVÁ, Zuzana. Cukr z pohledu nutričního terapeuta [online]. Brno, 2014 [cit. 2018-05-03]. Dostupné z: <https://is.muni.cz/th/uf7dk/>. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Lékařská fakulta.

TĚŠÍKOVÁ, Markéta. Deficience laktázy v současné české a moravské populaci [online]. Brno, 2013 [cit. 2018-05-03]. Dostupné z: <https://is.muni.cz/th/eamho/>. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta.

UHRINOVÁ, Nika. Sacharidy v stravovaní súčasného človeka [online]. Brno, 2017 [cit. 2018-05-03]. Dostupné z: <https://is.muni.cz/th/cp0ai/>. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Lékařská fakulta.