Baletní hodina 2. část

23. 1. 2019 | Balet

Druhou částí hodiny je cvičení na volnosti.

Zde cvičíme stejné cviky, které jsme cvičili u tyče (viz. Baletní hodina 1. část). Důvodem proč se tyto cviky znovu opakují je, že bez tyče je provádění cviku úplně jiné. Zaprvé jde o to, že bez držení musí člověk hledat oporu jen ve svém těle a to musí udělat tak, že zapojí svaly, které u tyče používat nemusí. Kdybychom však cvičení u tyče vynechali, tak bychom cviky neprováděli technicky správně, protože na volnosti se soustředíme již na jiné chyby než u tyče. Proto tedy vše nejdříve nacvičíme u tyče a následně jdeme to stejné cvičit na volnost.

Na volnosti se buď to začíná stejně jako u tyče Battementem tendu, ale někdy se může začít i tzv. Malým Adagiem.

Dále pak následují Battement jetéRond de jambe par terre. Battement Fondu, Battement Frappé většinou spojený s Rond de jambe en l’air. A posledními jsou Grand Battementy a Velké Adagio.

Opět je zde na učiteli jak bude postupovat a jaké pořadí cviků zvolí, které vynechá a které bude naopak procvičovat víc.

Součástí volnosti jsou Pirouetty. Ty se dělají v rámci tréninku i u tyče, ale na volnosti je pro ně vyčleněno více času. Na volnosti máme totiž více prostoru a nemusíme se bát, že se bouchneme o tyč.

 

 

Třetí částí baletní hodiny jsou skoky.

Skoků je velmi mnoho. Uvedu vám zde jen pár nejzákladnějších, se kterými se u nás v Befit zajisté setkáte.

Tamps levé sauté. Je nejzákladnější skok. Provádět jej můžeme z jakékoli pozice. Při doskoku se vracíme do výchozí pozice nebo můžeme vystřídat např. z 1 pozice skočit do 2. pozice.

Changement. To jsou skoky, které začínají i končí v 5. pozici. Při skoku propínáme špičky a nohy vyměníme. Takže pokud jsme začali s pravou nohou vpředu, nyní musí být vzadu.

Echappé sauté. Tento skok můžeme začít buď z 1. nebo z 5. pozice. Po té rozskočíme do 2. pozice a seskočíme zpět do výchozí pozice. To celé je jeden skok.

Všechny skoky skáčeme tak, že nejprve uděláme demi plie a po té vyskakujeme. Máme proplé špičky nohou i kolena. Doskakujeme opět do demi plie a propínáme kolena. Pozor si dáváme, abychom při demi plie nezvedali paty ze země.