Initial instructor training vs. Advance module training I.

4. 4. 2018 | ze života beFit

Ahoj befiťačky, už delší dobu se s Vámi chci podělit o moje zážitky ze navazujícího školení od Les Mills. Co to vlastně je? Když to vezmu úplně od začátku, pokud se chce někdo stát Les Mills instruktorem, a je jedno o jaký program jde, musí nejprve absolvovat Initial instructor training.

Initial instructor training je základní, víkendové školení a je vždy zaměřené na jeden program. Každý, kdo se na školení přihlásí, dostane e-mail s přihlašovacími údaji do instruktorského portálu, kde si následně stáhne aktuální choreografii, na kterou bude školení probíhat. Důležitá je příprava, každý budoucí instruktor dostane od svého školícího instruktora, tzv. trainer, zadanou jednu písničku, které bude během školení prezentovat. Tuto písničku je potřeba se pomocí videchí a poznámek důkladně naučit. Základními pilíři initial instructor taining jsou choreography, technique, coaching, connection, performance. Nejvíce se na základním školení zaměřuje na choreografii – ta musí být zvládnuta na 100%, potom na techniku, a na koučink. Koučing je rozdělen na 3 fáze, layer 1, layer 2 a v některých případech layer 3. Na základním školení se soustředí pozornost na layer 1, kde je důležité, aby byl instruktor schopen bezpečně provést klienta celou lekcí. Ti zdatnější, kteří zvládnou layer 1, začínají i s layer 2, kde je zahrnuta motivace a edukace klientů, proč mají dělat dřep tímto způsobem, co jim to přinese za benefity a podobně. 

Po úspěšném absolvování initial instructor training, může začít instrukttor předcvičovat. Nicméně informací, které nový instruktor během dvou dnů obdrží, je opravdu hodně. 

U nás v beFit začleňujeme nové instruktorky postupně. Prvním krokem je team teach. Nová lektorka odprezentuje svoji písničku ze školení na lekci některé z našich zkušených lektorek. Tento proces se několikrát opakuje a nová lektorky postupně prezentuje více písniček, než si není zcela jistá, že zvládne celou lekci sama. 

Jakmile je lektorka připravená, začleníme její lekci do našeho rozvrhu a může začít. Od chvíle, kdy úspěšně absolvuje školení, může instruktorka předcvičovat a má 3 měsíce na to, aby zapracovala všechny poznatky ze školení do své lekce a celou lekci natočila a poslala na ohodnocení a schválení. Teprve až po uznání videa se instruktorka stane plně certifikovanou. Po certifikaci, má každá lektorka povinnost účastnit se dvakrát do roka “quaterly workshop”. Je to jednodenní workhop kde se představují nové choreografie, plus se věnuje vždy zhruba půl hodina novým cvikům jednotlivých programů. 

Les Mills instruktoři mají k dispozici aplikaci, kde kromě choreografií a hudby, jsou pravidelně přidávány vzdělávací videa, která pomáhají lekce ještě více vylepšit. Pokud se chce lektor posunout o další krok, je možné zůčastnit se advance module trainingu, ale o tom až zase příště. 

Terka A.