Co se naučíte na lekcích baletu v beFITU?

7. 1. 2019 | Balet

V baletu je pět základních pozic nohou.

1. pozice vypadá tak, že máme paty u sebe a špičky směřují do stran. Pro někoho, kdo se nikdy nesetkal s baletem, může být provedení této pozice náročné, proto se ale nemusíte vzdávat. Úplně stačí, když si nohy necháte tzv. polovytočené (tzn. nohy nemusejí tvořit rovnou čáru, ale mohou být ve tvaru V).

2. pozice je podobná jako 1. pozice, paty však nejsou u sebe, ale je mezi nimi mezera. Tuto mezeru si můžete přesně odměřit, protože je přesně tak dlouhá jako vaše chodidlo.

U 4. pozice je jedna noha postavena stejně jakou u dvou předchozích pozic (např. levá). Pravou nohu postavíme před levou rovněž na délku vašeho chodidla. P. n. je postavena tak, že špička p. n. je před patou l. n. a pata p. n. je před špičkou l. n.

5. pozice je téměř stejná jako 4. pozice, ale bez mezery. Pozor bychom si měli dávat, abychom měli co nejvíc proplá kolena.

3. pozice se již dnes v baletu většinou nepoužívá. Je podobná 5. pozici ale nejsou zde špičky před patami, ale dotýkají se pouze paty a špičky směřují do stran.

U všech těchto pozic platí stejně jako u 1. pozice, že nohy nemusíte mít úplně vytočené, ale stačí polovytočené.

 

Základní pozice nemají jen nohy, ale i paže. Ty mají čtyři základní pozice.

První pozice se jmenuje Přípravná pozice. Obě ruce směřují dolů. Paže jsou lehce pokrčeny v loktech a vypadají, jakoby držely velké vejce. Dlaně jsou otočeny hřbetem k zemi a měly by být přibližně v půlce stehen. Dlaně nejsou přilepené ke stehnům, ale jsou od nich vzdálené na šířku vaší dlaně. Pozor si musíme dát na ramena, abychom je táhly dozadu a lopatky táhli dolů.

Další poloha horních končetin je 1. pozice. Ruce jsou před tělem, tentokrát o něco více pokrčené v loktech než u přípravné pozice. Hřbety dlaní směřují od těla. Paže jsou ve výšce pasu. Velký pozor je třeba dávat, abychom nebyli shrbení a opět dávat pozor i na ramena.

2. pozici vytvoříme z 1. pozice a to tak, že obě paže dáme stranou. Ruce nesměřují přímo stranou, ale jsou maličko před tělem. Lokty musíme držet tak, jako bychom měli položenou ruku na stole, takže nesmí směřovat dolů. Dlaň je zakončením paže, které “pokračuje“ dál, takže je jemně zaoblená jako celá paže.

Poslední 3. pozici vytvoříme nejlépe opět z první pozice. Paže nyní zvedneme nad hlavu, tak abychom periferním viděním viděli dlaně. To znamená, že ruce nejsou přímo nad hlavou, ale jsou o něco více před tělem. Lokty jsou protaženější než v 1. pozici a dlaně směřují směrem dolů. Častou chybou bývá, že se s pažemi zvednou i ramena a že se prohýbáme v bedrech. Ramena opět táhneme dolů a držíme stažené břicho a podsazenou pánev.