Obchodní podmínky

Obchodní podmínky:

TAUS AGENCY s.r.o., bratří Kříčků 1560/26, 621 00 Brno, IČ: 292 83 191, DIČ: CZ29283191, dále jen jako „fitness studio“, „provozovatel“ nebo „prodávající“.

Obecné informace k účasti na kurzu

Každý týden se koná jedna 55 minutová lekce(Pilates,PowerYoga), 45 minut kurzy maminek s dětmi a jiné dětské kurzy.

U kurzů Baletu trvá jedna lekce 90 minut.

Účastník(při kurzu pro děti se účastnikem rozumí maminka a dítě)se na kurz dostaví vždy nejpozději 5 minut před zahájením lekce. Platbou za kurz si zákazník rezervuje místo na kurzu po celou dobu trvání kurzu. Na jednotlivé lekce v kurzu se tedy není nutné poté již přihlašovat. 

Lekce v kurzech neprobíhají ve dnech státních svátků.

Ke kurzu dostane každý ze zákazníků voucher k náhradě až čtyř zameškaných účastí v průběhu kurzu. Voucher lze uplatnit jen na počet lekcí, na kterých klientka fakticky chyběla, maximálně však do výše čtyř lekcí. 

Každý kurz se otevírá od počtu 4 osob.

Přihláška na kurz:

Na kurz se lze přihlásit prostřednictvím elektronické přihlášky. V horní části stránky kliknete na políčko “Přihlásit se”, poté vyplníte den a termín kurzu,jméno a příjmení, souhlas s obchodními podmínkami a poté přihlášku odešlete. Do pár hodin Vám přijde email s bližšími informacemi kurzu včetně platebních údajů.

Účast na kurzu se stává závaznou v okamžiku zaplacení kurzovného platbou bankovním převodem na účet fitness studia.

Storno poplatky:

Odstoupení od smlouvy:

Smlouva je mezi kupujícím(zákazník, objednatel služeb) a prodávajícím(fitness studio) uzavřena v okamžiku připsání peněžité částky na účet fitness studia po potvrzení nezávazné přihlášky.

Spotřebitel může od této smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů, a to bez udání důvodu ode dne zaplacení kurzu za sjednanou službu dle zákona č.89/2012 Sb., dále jen „občanský zákoník“. 

Zaplatí-li zákazník kurzovné víc než 14 dní před zahájením kurzu, Zrušení účasti na kurzu je možné nejpozději 30 dnů před konáním kurzu.

V tomto případě fitness studio beFIT zákazníkovi vrátí kurzovné v plné výši do 14 dnů ode dne zrušení objednávky.

Je-li zahájení kurzu méně něž 30 dnů po zaplacení kurzovného, vztahuje se 

Méně než 30 dnů před konáním první lekce kurzu je zrušení možné pouze se storno poplatkem ve výši 100%.

Fitness studio si vyhrazuje 1 týden před konáním kurzu časový prostor pro zajištění všech podmínek pro uskutečnění kvalitního kurzu cvičení. Počet zákazníků závazně přihlášených na kurz je zcela relevantní pro to zda bude naplněn alespoň minimální počet cvičenců či nikoliv. 

Klientka bere na vědomí, že její účast po zaplacení je relevantní pro otevření/neotevření uzavřeného kurzu.

Přerušení kurzu

je možné pouze zásahem vyšší moci, nařízením vlády nebo jiným státním zásahem. V případě, že stát omezí provoz fitness studia, kde kurzu probíhají, bude kurz možné zahájit opět po znovu otevření.

Jiné odchýlení od pravidel kurzu je možné pouze po výslovné dohodě s provozovatelem fitness studia beFIT, ve kterém probíhají kurzy.